W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontrole okresowe

XML

Treść

Na podstawie wykazu protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu (w książce obiektu budowlanego tom 2) 

 1. 22.02.2007r. - Okresowa kontrola przewodów kominowych - 15/2007 
 2. 05.03.2007r. - Okresowy przegląd techniczny instalacji gazowej w obiekcie - 3/2007
 3. 20.03.2007r.- Okresowa kontrola roczna polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów obiektu budowlanego, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uzytkowania obiektu - 1/2007
 4. 23.11.2007r. - Okresowa kontrola przewodów kominowych -145/2007
 5. 29.11.2007r. - Okresowy przegląd techniczny instalacji gazowej w obiekcie - 23/2007
 6. 29.11.2007r. - Okresowa kontrola roczna polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów obiektu budowlanego, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uzytkowania obiektu - 2/2007

Kontrole ( rewizji, inspekcji, lustracji, badania itp.)

 1. Kontrola dot. realizacji tresci art. 127 w związku z art. 35 ustawy o finansach publicznych - kontrolujący Jerzy Dercz z up. Nr OR 0015-27/05 z dnia 11.10.2005r. Starosty Tucholskiego. Protokół nr 22.
 2. Kontrola dot. realizacji tresci art. 127 w związku z art. 35 ustawy o finansach publicznych - kontrolujący Jerzy Dercz z up. Nr OR 1152-1/06 z dnia 15.03.2006r. Starosty Tucholskiego. Protokół .
 3. Kontrola dot. realizacji tresci art. 187 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - kontrolujący Jerzy Dercz z up. Nr OR 001514/07K z dnia 15.03.2007r. Starosty Tucholskiego. Protokół .
 4. Kontrola ZUS - obowiązki płatnika składek. Kontrolujący Dariusz Omniczyński up. 04000-0954-2614/2007 ZUS ow/Bydgoszcz. Protokól - bez uwag. 
 5. Kontrola dot. realizacji wydatków - kontrolujący Jerzy Dercz z up. Starosty Tucholskiego.
 6. Kontrola Kuratorium Oświaty dot . planu pracy dyrektora/ wychowawczej szkoły/ - kontrolujący - Jarosław Słoma - 22.05.2009r.
 7. Kontrola dot. realizacji wydatków zakresie określonym art. 47, 187 Ustawy o finansach publicznych - kontrolujący Jerzy Dercz z up. Starosty Tucholskiego z dnia 2.II.2009r.
 8. Kontrola Kuratorium Oświaty dot. rekrutacji do klasy I Gimnazjum Powiatowego - kontrolujący Jarosław Słoma/ Danuta Słoma - 10.07.2009.
 9. Kontrola dot. Realizacji wydatków - kontrolujący Jerzy Dercz z up. Starosty Tucholskiego z dnia 18.03.2010r.
 10. Kontrola Kuratorium Oświaty w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektora szkoły zadań z zakresu planowania nadzoru pedagogicznego - kontrolujący Róża Śliwa - Wojtkowiak, upoważnienie nr 06.10.2010r. 0661 - 26.10.2010r.
 11. Kontrola Starostwo Powiatowe w Tucholi - "Borowiacy w Labiryntach Wiedzy"9.12 POKL - kontrolujący - Sylwia Sobczak, Danuta Wytrążek z up. Starosty Tucholskiego (OR0777-K.4.2011/OR077.K.5/2011).
 12. Kontrola Starostwo Powiatowe w Tucholi - Instrukcja kancelaryjna/ Funkcjonowanie sekretariatu - medycyna pracy - kontrolujący - Sylwia Sobczak / Danuta Wytrążek z up. Starosty Tucholskiego (OR077-K.18.2011/OR.077K.17.2011) - 12.04.2011r.
 13.  Kontrola Kuratorium Oświaty - zgodność organizacji indywidualnego nauczania z obowiązującymi przepisami prawa - kontrolujący Grażyna Szymańska up. nr 246/2011 - 18.04.2011.
 14. Kontrola dot. analizy wydatków, realizacji zarządzeń, analiza wynagrodzeń - kontrolujący Jerzy Dercz z up. Starosty Tucholskiego  15/2011 - 7.06.2011r.
 15. Kontrola z PWIS - ocena stanu sanitarno - higienicznego szkoły - kontrolujący Dorota Suszek z up. PWIS  307/11 - 28.09.2011r.
 16. Kontrola stanu BHP  w jednostce - kontrolujący Jarosław Piotrowski/ Danuta Wytrążek z up. - 26.04.2012r.
 17. Kontrola ZUS - dot. prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawianie zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych - kontrolujący Mariusz Małkowski up nr 0420120400581 w dniach 27.04.20-12, 7 - 10.05.2012r., 16.05.2012r. 
 18. Kontrola dokumentacji Stałego Dyżuru 250 w Tucholi - kontrolujący Jarosław Piotrowski inspektor ds. obronnych z up. Starosty Tucholskiego - 31.05.2012r.
 19. Weryfikacja umów najmu zawieranych przez dyrektora placówki z podmiotem zewnętrznym - kontrolujący Lucyna Karnowska, Małgorzata Klafetka z up. Starosty Tucholskiego nr 077.K.84.2013 - 26.02.2013r.
 20. Kontrola oceny stanu sanitarnego placówki - kontrolujący Dorota Suszek mł. asystent z up. PWIS w Bydgoszczy - 20.09.2013r.
 21. Statut szkoły - rekrutacja - Lucyna Karnowska z up. Starosty Tucholskiego nr 077.K.84.2013 - 07.02.2014r.
 22. Kontrola w sprawie przyjęcia planu Kontroli Zarządczej na 2014r.  - kontrolujący Jerzy Dercz z up. Starosty Tucholskiego nr 14/2014 - 11.08.2014r.
 23. Kontrola zgodności danych SIO z raportem stanu na dzień 30.09.2014r. - kontrolujący Lucyna Karnowska z up. Starosty Tucholskiego nr 077.K.132.2014 - 10.10.2014r.
 24. Kontrola realizacji prowadzenia zajęć wychowania fizycznego - kontrolujący Katarzyna Komakowska Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy nr 58/2015 - 23.04.2015r.
 25. Kontrola gospodarki finansowo - księgowej prowadzonej przez Jerzego Dercza z up. Starosty Tucholskiego nr 9/2015 - 20.07.2015r. Zakres kontroli: I Ustalenia ogólno - organizacyjne, II Realizacja budżetu, planowanie, sprawozdawczość, III Dochody z najmu i dzierżawy, IV Funkcjonowanie Kontroli Zarządczej
 26. Kontrola oceny stanu sanitarnego szkoły oraz sprawdzenie przestrzegania zapisu ustawy dotyczącej używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - kontrolujący Dorota Suszek z up. PWIS w Bydgoszczy nr 48/K/2016 - 11.02.2016r.
 27. Kontrola wybranych zagadnień gospodarki finansowo- księgowej w 2015r. i 2016r. - kontrolujący Jerzy Dercz z up. Starosty Tucholskiego nr12/2016  10.03.2016r.
 28. Sprawdzenie realizacji kontroli zarządczej kontrolujący Marek Wolski z up. Starosty Tucholskiego nr 104/2016 - 10.10.2016r.
 29. Kontrola sanitarna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - kontrolujący Aleksandra Cegłowska z up. PWIS w Bydgoszczy - 16.12.2016r.
 30. Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowanie biblioteki szkolnej - kontrolujący Andrzej Konieczny Kuratorium Oświaty nr 214/2017 - 17.03.2017r.
 31. Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków dec. 65/2017 - kontrolujący Aleksandra Cegłowska z up. PWIS w Bydgoszczy - 01.06.2017r.
 32. Kontrola składek ZUS - kontrolujący Waldemar Urowski z up. ZUS oddział Bydgoszcz 11.12.2017r. - 18.12.2017r.
 33. Kontrola realizacji nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych - kontrolujący Jerzy Kowalik, Danuta Wytrążek z up. Starosty tucholskiego nr OR.077.K.15.2018,OR.077.K.14.2018 - 7.02.2018r., 8.02.2018r.
 34. Kontrola dokumentacji Stałego Dyżuru Starosty Tucholskiego - kontrolujący Jarosław Piotrowski z up. Starosty Tucholskiego - 15.10.2018r.
 35. Kontrola realizacji zadań kontroli zarządczej w jednostce - kontrolujący Marek Wolski z up. Starosty Tucholskiego nr OR.077.K.111.2018 - 11.12.2018r. 
 36. Sprawdzenie realizacji zadań kontroli zarządczej - kontrolujący Marek Wolski z up. Starosty Tucholskiego nr OR.77K.104.2017 - 15.12.2018r.
 37. Kontrola doraźna w zakresie realizacji działań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole - kontrolujący Anna Herbut-Giżyńska z up. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty nr WEPSiP.5533.27.2019.AHG z dnia 10.06.2019r.
 38. Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektorów szkół zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego - kontrolujący Anna Herbut-Giżyńska z up. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty nr WEPSiP.5533.51.2019 z dnia 18.11.2019r.
 39. Kontrola w zakresie poziomu zgodności obowiązującej dokumentacji i zastosowanych rozwiązań w obszarze ochrony danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa - kontrolujący: Hanna Borzyszkowska i Jacek Lorczak z up. Starosty Tucholskiego nr OR.1711.14.2020  w dniach 9.11.2020r. - 13.11.2020r.
 40. Kontrola budynku wielkopowierzchniowego - kontrolujący  Marcin Krajewski i Sławomir Gwizdała z up. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Tucholi nr PINB.443.20.2021 z dnia 21.05.2021r.
 41. Kontrola doraźna w związku z pozyskaniem informacji w sprawie zawieszenia od 1 marca 2021r. zajęć w klasie II (3-letniego LO) oraz w klasie I i II (4-letniego LO) - kontrolujący: Emilia Balana-Mroczkowska, Anna Herbut-Giżyńska z up. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty nr WEPSiP.5533.33.2021.AHG.EBM -  20.05.2021r., 21.05.2021r.
 42. Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania przepisów prawa wynikające z kompetencji organów szkoły (Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego) - kontrolujący: Emilia  Balana-Mroczkowska, Anna Herbut-Giżyńska z up. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty nr WEPSiP.552.7.2021.AHG z 18.06.2021r.
 43. Kontrola P/21/06 Finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki ST przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Tucholi, NIK Delegatura w Bydgoszczy nr LBY.410.021.05.2021/K6  - 04.10.2021r.
 44. Kontrola przestrzegania przepisów ppoż - kontrolujący mł. kpt. mgr Grzegorz Polok z up. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PZ.52800.1.2.2022.GP z dnia 22.02.2022r.
 45. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne placówki oświatowej - kontrolujący Arleta Nowak z up. Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tucholi z dnia 24.11.2022r.
 46.