Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2022Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi  [...]

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Liceum Ogólnokształcącegoim. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi zostało opublikowane na stronie BIP Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi pod adresem . [...]

Sprawozdania finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi zostało opublikowane na stronie BIP Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi pod adresem . [...]

Sprawozdania finansowe za rok 2019

Sprawozdania finansowe za rok 2019 Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi zostało opublikowane na stronie BiP Powiatu Tucholskiego w zakładce Powiatowy Zakład Obsługi pod adresem   [...]

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkól Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi za rok 2018 zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zakładu Obsługi  w [...]

metryczka