Kontrole okresowe

Na podstawie wykazu protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu ( w książce obiektu budowlanego tom 2) 

 1. 22.02.2007r. - Okresowa kontrola przewodów kominowych - 15/2007 
 2. 05.03.2007r. - Okresowy przegląd techniczny instalacji gazowej w obiekcie - 3/2007
 3. 20.03.2007r.- Okresowa kontrola roczna polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów obiektu budowlanego, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uzytkowania obiektu - 1/2007
 4. 23.11.2007r. - Okresowa kontrola przewodów kominowych -145/2007
 5. 29.11.2007r. - Okresowy przegląd techniczny instalacji gazowej w obiekcie - 23/2007
 6. 29.11.2007r. - Okresowa kontrola roczna polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów obiektu budowlanego, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uzytkowania obiektu - 2/2007

Kontrole ( rewizji, inspekcji, lustracji, badania itp.)

 1. Kontrola dot. realizacji tresci art. 127 w związku z art. 35 ustawy o finansach publicznych - kontrolujący Jerzy Dercz z up. Nr OR 0015-27/05 z dnia 11.10.2005r. Starosty Tucholskiego. Protokół nr 22.
 2. Kontrola dot. realizacji tresci art. 127 w związku z art. 35 ustawy o finansach publicznych - kontrolujący Jerzy Dercz z up. Nr OR 1152-1/06 z dnia 15.03.2006r. Starosty Tucholskiego. Protokół .
 3. Kontrola dot. realizacji tresci art. 187 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - kontrolujący Jerzy Dercz z up. Nr OR 001514/07K z dnia 15.03.2007r. Starosty Tucholskiego. Protokół .
 4. Kontrola ZUS - obowiązki płatnika składek. Kontrolujący Dariusz Omniczyński up. 04000-0954-2614/2007 ZUS ow/Bydgoszcz. Protokól - bez uwag. 
 5. Kontrola dot. realizacji wydatków - kontrolujący Jerzy Dercz z up. Starosty Tucholskiego.
 6. Kontrola Kuratorium Oświaty dot . planu pracy dyrektora/ wychowawczej szkoły/ - kontrolujący - Jarosław Słoma - 22.05.2009r.
 7. Kontrola dot. realizacji wydatków zakresie określonym art. 47, 187 Ustawy o finansach publicznych - kontrolujący Jerzy Dercz z up. Starosty Tucholskiego z dnia 2.II.2009r.
 8. Kontrola Kuratorium Oświaty dot. rekrutacji do klasy I Gimnazjum Powiatowego - kontrolujący Jarosław Słoma/ Danuta Słoma - 10.07.2009.
 9. Kontrola dot. Realizacji wydatków - kontrolujący Jerzy Dercz z up. Starosty Tucholskiego z dnia 18.03.2010r.
 10. Kontrola Kuratorium Oświaty w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektora szkoły zadań z zakresu planowania nadzoru pedagogicznego - kontrolujący Róża Śliwa - Wojtkowiak, upoważnienie nr 06.10.2010r. 0661 - 26.10.2010r.
 11. Kontrola Starostwo Powiatowe w Tucholi - "Borowiacy w Labiryntach Wiedzy"9.12 POKL - kontrolujący - Sylwia Sobczak, Danuta Wytrążek z up. Starosty Tucholskiego (OR0777-K.4.2011/OR077.K.5/2011).
 12. Kontrola Starostwo Powiatowe w Tucholi - Instrukcja kancelaryjna/ Funkcjonowanie sekretariatu - medycyna pracy - kontrolujący - Sylwia Sobczak / Danuta Wytrążek z up. Starosty Tucholskiego (OR077-K.18.2011/OR.077K.17.2011) - 12.04.2011r.
 13.  Kontrola Kuratorium Oświaty - zgodność organizacji indywidualnego nauczania z obowiązującymi przepisami prawa - kontrolujący Grażyna Szymańska up. nr 246/2011 - 18.04.2011.
 14. Kontrola dot. analizy wydatków, realizacji zarządzeń, analiza wynagrodzeń - kontrolujący Jerzy Dercz z up. Starosty Tucholskiego  15/2011 - 7.06.2011r.
 15. Kontrola z PWIS - ocena stanu sanitarno - higienicznego szkoły - kontrolujący Dorota Suszek z up. PWIS  307/11 - 28.09.2011r.
 16. Kontrola stanu BHP  w jednostce - kontrolujący Jarosław Piotrowski/ Danuta Wytrążek z up. - 26.04.2012r.
 17. Kontrola ZUS - dot. prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawianie zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych - kontrolujący Mariusz Małkowski up nr 0420120400581 w dniach 27.04.20-12, 7 - 10.05.2012r., 16.05.2012r.                           

metryczka


Wytworzył: Lucyna Karnowska (21 lutego 2008)
Opublikował: Lucyna Karnowska (21 lutego 2008, 14:07:47)

Ostatnia zmiana: Emilia Thoms (29 maja 2012, 14:21:09)
Zmieniono: aktualizacja kontroli

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7786